1 year ago

Chuyên làm gì khi mất bằng đại học uy tín

Biết đâu cuối cùng bạn lại học một ngành hoàn toàn khác thì sao? tỉ dụ có rất nhiều sinh viên kỹ thuật chuyển sang học kinh tế, với những tri thức về định lượng mà họ học được. Cái đ read more...